Psychoonkologia

To interdyscyplinarna dziedzina medycyny.
Jej głownym zadaniem jest pomoc pacjentom i wsparcie dla ich rodzin
w sytuacji leczenia choroby nowotworowej, leczenia ewentualnego nawrotu, ale również w okresie rekonwalescencji i utrzymania zdrowia.


Psychoonkolog

Profesjonaliści zainteresowani psychologicznymi zagadnieniami pracy
z chorymi onkologicznie moga odbyć studia podyplomowe
z psychoonkologii poszerzając tym samym zakres wiedzy i umiejętności w ramach podstawowego wykształcenia. Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających dyplom psychologiczny oraz medyczny.
Zgodnie ze stanowiskiem PTPO mogą się one posługiwać tytułem np.
mgr pielęgniarstwa - psychoonkolog
mgr psychologii - psychoonkolog itp.
Kolejnym etapem szkolenia psychoonkologicznego jest uzyskanie certyfikatu psychoonkologa, wymagającego min. 5-letniego doświadczenia w pracy z chorymi onkologicznie, ukończenia szeregu szkoleń i superwizji oraz zdania egzaminu certyfikacyjnego.

 

 

 

Fundacje i stowarzyszenia

 
 

 

 
 
 
Copyright ©2016 Dorota Samborska, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3708